Για την προμήθεια παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημ. ληξης 26-7-20

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ    Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια παροχής υπηρεσιών α) συντήρηση και επισκευές βιβλιοδεσιών διπλωματικών εργασιών καθώς και τόμων που τυχαίνουν συχνής και βαριάς χρήσης από τους φοιτητές, β) Επισκευές εκπαιδευτικών προπλασμάτων οικοδομικών συστημάτων, γ) συντήρηση και ταξινόμηση των δειγμάτων δομικών υλικών, δ) συντήρηση υπάρχουσας επίπλωσης των σχεδιαστηρίων και πανό εκθέσεων.  …………………………… …… …………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…… που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών …………................................................………………………… ………………………………………………………………………………………………...….…..

ΚΑΕ: 0419Α

Υπεύθυνος: 
Πέτρος Κουφόπουλος, Όλγα Κουνιάκη
Τηλέφωνο: 
2610969040
Χρήστες: