ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΑΤΡΑ (ΚΟΥΚΟΥΛΙ), ΑΜΑΛΙΑΔΑ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ , ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ»

  10.006,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

  Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

  στο κεντρικό πρωτόκολλο 

Χρήστες: