ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ, ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ W.C. ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΑΤΡΑ (ΡΙΟ) ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟ»

 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

 στο κεντρικό πρωτόκολλο 

Χρήστες: