Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης Δ/ντη του Τομέα Γενικών Επιστημών του Τ.Επ.ΕΚ.Ε. της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα των Γενικών Επιστημών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με θητεία από 1.9.2020 έως 31.8.2021.

Υπεύθυνος: 
Γραμματεία Κοσμητείας Σ.Α.Κ.Ε.
Τηλέφωνο: 
2610969604
Fax: 
2610997355
Κατηγορία: