ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

                                                                                                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται στους Φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών ότι η πάσης φύσεως επικοινωνία με τα Τμήματα, τις Σχολές και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, θα γίνεται εφεξής μόνο μέσω του λογαριασμού e-mail που τους έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο.

                                                                                                                                 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας

                                                                                                                                                           Ασημακόπουλος Σπυρίδων

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Τηλέφωνο: 
2610969045
Χρήστες: