ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ) ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝ/ΛΗΣ ΣΕ ΠΑΤΡΑ ΡΙΟ ΚΑΙ ΚΟΥΚΟΥΛΙ, ΑΜΑΛΙΑΔΑ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ Η ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ»

 6.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

 στο κεντρικό πρωτόκολλο