Για την παροχή υπηρεσιών, μέχρι του ποσού αξίας 2500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερ. Λήξης 19/10/2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ Επίκ. Καθ. Παναγιώτης Πελέκης
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην
Τεχνική Υποστήριξη και Αναβάθμιση Bentley SELECT Service (ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ) για τα εξής προϊόντα
Α) Plaxis 2D Suite Classroom Select Sub (12τμχ)
Β) Plaxis 3D Suite Academic Select Sub (1 τμχ)
που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

ΚΑΕ:  0433Α

Υπεύθυνος: 
Επίκ. Καθ. Παναγιώτης Πελέκης,
Τηλέφωνο: 
2610996546
Χρήστες: