ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ-2020»

 ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΗ ΣΕΛIΔΑ  ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

 ΣΤΟΝ Α/Α 5  Η ΛΕΞΗ PVC ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΡΘΟ LAMINATE 

Επισυναπτόμενα: 
Χρήστες: