ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Συντήρηση - αποκατάσταση βλαβών θυρών & συστημάτων αυτόματου ελέγχου (ACCESS CONTROL) των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών - 2021-2022»

   Y: 1517

   74.387,60€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ

   Η δημοπρασία θα γίνει την 27/10/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. (άνοιγμα προσφορών) 

Κατηγορία: 
Χρήστες: