Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερομ. Λήξης 26-10-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ       ΧΗΜΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ……………………………-…..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην Επισκευή:
Συστήματος παραγωγής υπερκαθαρού νερού TKA Smart2Pure 
Περιλαμβάνει: Διάγνωση προβλήματος, Αντικατάσταση dispense valve, Plug for 4-pin plug, UV replacement lamp, UV BALLAST UNIT 24V.

που θα χρησιμοποιηθεί στο ανωτέρω Τμήμα/Εργαστήριο.   (Ποσό  με  ΦΠΑ   1.240,00  Ευρώ  )

ΚΑΕ:…889Γ

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Βλασούλα Μπεκιάρη
Τηλέφωνο: 
2631058240
Χρήστες: