Για την προμήθεια αγαθών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερομ. Λήξης 27-10-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής  του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 600 τεμαχίων οδηγού σπουδών (βιβλίο) συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργικής του επιμέλειας:
με διάσταση σελίδας :18*20
σελίδες 84+εξ/λο
χαρτί εσωτερικό : γραφής/100γρ
χαρτί εξωτερικό: Βέλβετ/300γρ
Εκτύπωση εσωτ: 1 χρωμο
Εκτύπωση εξώφυλλου: 4χρωμη + Πλαστικοποίηση ματ 1 όψη
Βιβλιοδεσία: Ραφτό – Κολλητό
Ποσότητα :600
Τιμή: 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%
Χρόνος Παράδοσης: 20 ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης
που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής  του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΚΑΕ:4121ΑΑ

Υπεύθυνος: 
Ελένη Μιχαλά
Τηλέφωνο: 
2610996900
Χρήστες: