Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 2-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια αγαθών/παροχή υπηρεσιών:
1. Συντήρηση – Εξυγίανση του Βοτανικού Κήπου: Εξυγίανση και καλλιέργεια του εδάφους του Βοτανικού Κήπου και απομάκρυνση ξερών φυτών και φύτευση 60 νέων καλοπιστικών θάμνων και 60 νέων καλοπιστικών  δένδρων ηλικίας 4-5 ετών (τα είδη και οι ποικιλίες θα υποδειχθούν από τον πρόεδρο του Τμήματος).
2. Συντήρηση – Επανασύσταση Δενδροκομείου: Καλλιέργεια εδάφους (Δημιουργία υπερυψωμένων αναχωμάτων), απομάκρυνση ξερών – προβληματικών δένδρων και επαναφύτευση 120 νέων οπωροφόρων αναπτυγμένων δένδρων (τα είδη και οι ποικιλίες θα υποδειχθούν από τον πρόεδρο του Τμήματος).
(Ποσό  με  ΦΠΑ   4.960,00  Ευρώ)

ΚΑΕ:…0419Α……..

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Καθηγητής κ. Γεώργιος Καπότης
Τηλέφωνο: 
2631058211
Χρήστες: