Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημερ. Λήξης 04-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ:
…ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ……
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών:
……………………………………………………………………………………………………….

ΑΓΑΘΑ / ΥΠΗΕΣΙΕΣ  ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
1.) Ενός temperature controller (1 τμχ) με κωδικο GS15515-W μιας υδραυλικής πρέσας SPECAC Atlas για την προετοιμασία δειγμάτων XRF. 1260,00€
2.) Εργασίες τοποθέτησης του temperature controller στον εργαστηριακό εξοπλισμό 100,00€
ΣΥΝΟΛΟ 1360,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (24%) 1686,60€

ΚΑΕ: 1)…4121ΑΙ……..
ΚΑΕ: 2)…0889Γ……..

Προϋπολ. : …1686,60€………

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Τηλέφωνο: 
2641074121
Χρήστες: