Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 04-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ   
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια/υπηρεσία  "Υποστήριξη των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων (υλικό και λογισμικό), συντήρηση και καλή λειτουργία Υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων γενικού και ειδικού σκοπού και ανάπτυξη σχετικών προηγμένων εφαρμογών στο πλαίσιο εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων σε τριτοβάθμιο επίπεδο"  αξίας προ ΦΠΑ 5.201,5 € συνολική 6.449,86 €  που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα/Εργαστήριο/Μονάδα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών.

ΚΑΕ: 0419Α

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Καθηγητής Βασίλειος Παλιουράς
Τηλέφωνο: 
2610996446
Χρήστες: