Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω Ημερ. Λήξης 04-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ … Αρχιτεκτόνων Μηχανικών…………………………………………  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ……………………………………………………………….……………………    ΜΟΝΑΔΑ ………………………………..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια: 3 θερμοψύκτες, ( σύστημα καθαρισμού νερού, 6 λίτρα, με δυνατότητα παροχής ζεστού και κρύου νερού)., που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

ΚΑΕ: 4121ΑΑ
Προϋπολ. :

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Όλγα Κουνιάκη
Τηλέφωνο: 
2610969040
2610969356
Χρήστες: