Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 5-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ……ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ…………………………………………
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια αγαθών/παροχή υπηρεσιών:
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΑΖΑΣ BALZERS QME 112

 

ΚΑΕ: 0889Γ

Προϋπολ. : 1.364,00  ευρώ

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
Τηλέφωνο: 
2610969501
Χρήστες: