Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημερ. Λήξης 05-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ … Αρχιτεκτόνων Μηχανικών…………………………………………  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ……………………………………………………………….……………………    ΜΟΝΑΔΑ ………………………………..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια παροχής έργου για τη συντήρηση, ρύθμιση και επιτήρηση της λειτουργίας των μηχανημάτων του εργαστηρίου κατασκευής προπλασμάτων (2 LaserCutters, 1 3D printer, συστήματα απαγωγής & φίλτρα, κλπ.)  του Τμήματος. Η υποστήριξη θα διαρκέσει 6 μήνες.€ στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  
ΚΑΕ: 0419Α

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Όλγα Κουνιάκη
Τηλέφωνο: 
2610969040
2610969356
Χρήστες: