Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 05-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ … Αρχιτεκτόνων Μηχανικών…  του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια:  βιβλιοδεσία Α4 ή και μεγαλύτερο, σκληρό εξώφυλλο, δερμάτινο με χρυσά γράμματα (67 τεύχη).  που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

ΚΑΕ:0891Α

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Όλγα Κουνιάκη
Τηλέφωνο: 
2610969040