Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 08-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ … Αρχιτεκτόνων Μηχανικών…………………………………………  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ……………………………………………………………….……………………    ΜΟΝΑΔΑ ………………………………..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια: Παροχή έργου εντοπισμού πηγών προμήθειας αρχιτεκτονικής βιβλιογραφίας (παλαιότερες εκδόσεις, εφήμερα, κλπ. τεκμήρια σχετικά με τα γνωστικά πεδία της αρχιτεκτονικής, αρχαιολογίας, προστασίας μνημείων, καλών τεχνών και κτηριακής τεχνολογίας) και ταξινόμηση ειδικών αρχιτεκτονικών εντύπων προερχομένων από δωρεές. Η υποστήριξη θα διαρκέσει 4 μήνες.  ,που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  …………................................................…………………………
ΚΑΕ: 0419Α

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Όλγα Κουνιάκη
Τηλέφωνο: 
2610969040
2610969356
Χρήστες: