Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 08-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ … Αρχιτεκτόνων Μηχανικών… του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια:  Παροχή υπηρεσιών, για Plotter A0: 1. Ανάκτηση δεδομένων από κατεστραμμένο σκληρό δίσκο (HDD), 2. Επισκευή – συντήρηση - τακτοποίηση καθαρισμός - software Υπολογιστικού κέντρου, 3. Επισκευή κεντρικής μονάδας Η/Υ, επανεγκατάσταση λειτουργικού - λογισμικού backup-restore ,που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

ΚΑΕ:0419Α

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Όλγα Κουνιάκη
Τηλέφωνο: 
2610969040
2610969356
Χρήστες: