Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 9-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ … Αρχιτεκτόνων Μηχανικών…………………………………………  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ……………………………………………………………….……………………    ΜΟΝΑΔΑ ………………………………..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια Παροχή έργου για την τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του Υπολογιστικού και Εκτυπωτικού Κέντρου του Τμήματος, που θα περιλαμβάνει καθαρισμούς και συντήρηση εξοπλισμού (hardware Η/Υ, plotters, scanners, κλπ.), εγκατάσταση λογισμικών, και υποστήριξη της λειτουργίας του τοπικού δικτύου. Η υποστήριξη θα διαρκέσει 6 μήνες .
                   Θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

ΚΑΕ: 0419A

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Όλγα Κουνιάκη
Τηλέφωνο: 
2610969040
2610969356
Χρήστες: