Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 9-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ … Αρχιτεκτόνων Μηχανικών…………………………………………  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ……………………………………………………………….……………………    ΜΟΝΑΔΑ ………………………………..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός (1) ψύκτη με βρυσάκι και φωτοκύτταρο και δυνατότητα  να γεμίζει μπουκάλια , θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

ΚΑΕ: 4121ΑΑ

Υπεύθυνος: 
Όλγα Κουνιάκη
Τηλέφωνο: 
2610969040
Χρήστες: