Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Hμερ. Λήξης 11-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ:  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ       ΕΡΓ/ΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
                                   κα Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΠ)
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια αγαθών/παροχή υπηρεσιών:
1) Προμήθεια αγαθών: (Ανταλλακτικά)
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
• Θερμοστάτης ηλεκτρονικός chimaden 48*48   τεμ 1
• Τροφοδοτικό 230-110V AC/12V DC   τεμ.1
• Αισθητήριο θερμοκρασίας PT100   τεμ. 1
• Θερμοστάτης ασφαλείας εβαπτιζόμενος μηχανικός   τεμ. 1
• Ηλ/δα νερού ceme 1/2"   τεμ. 1
• Πλωτήρας μαγνητικός νερού   τεμ. 1
• Αντίσταση στριφτή ειδική αυτόκαυστου 230V 2,5 KW    τεμ. 2
• Πρεσοστάτης ψυκτικού 7,5 bar     τεμ. 1
• Τερματικός διακόπτης πόρτας φυγοκέντρου    τεμ. 1
• Μοτέρ φυγοκέντρου 230 V AC  τεμ. 1
• Μετασχηματιστής κλιβάνου Techne HB-D 110/12-24 V AC τεμ. 1
ΚΑΕ: 1439Α
Προϋπολ. : 900,00€
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) Παροχή υπηρεσιών:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

• Εργασία επισκευής κλιβάνου Techne HB-2D, με σύστημα περιστροφής (αντικατάσταση μετασχηματιστή 110V και επισκευή σε πλακέτα ελέγχου)    ΤΕΜ. 1
• Εργασία επισκευής αυτόκαυστου  Autoclave (επισκευή κάδου και αντικατάσταση αντίστασης –θερμοστάτη)     ΤΕΜ 1
• Εργασία επισκευής σε ψυχόμενη φυγόκεντρο τύπο SIGMA 3K20 (αντικατάσταση μοτέρ περιστροφής και τερματικού διακόπτη κλεισίματος πόρτας και συστήματος ψύξης)   ΤΕΜ 1
ΚΑΕ:0889Γ
Προϋπολ. : 800,00€

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Μαρία Φωτοπούλου
Τηλέφωνο: 
2610962382
2610962336
Χρήστες: