Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημερ. Λήξης 11-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια αγαθών/παροχή υπηρεσιών:

Συντήρηση, επίβλεψη και καθαρισμός σκάφους Εργαστηρίου Οικολογίας.

ΚΑΕ: 0881Α

Προϋπολ. : 1.242 ευρώ

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Χ.Ι. Παπαχριστοπούλου
Τηλέφωνο: 
2610969211
Χρήστες: