Για την προμήθεια αγαθών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 17-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια Λογισμικού Ψηφιοποίησης, Τεκμηρίωσης και Διαχείρισης Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος – Digimark που θα χρησιμοποιηθεί στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

ΚΑΕ:7123Γ

Υπεύθυνος: 
Ελένη Μιχαλά
Τηλέφωνο: 
2610996900
Χρήστες: