Για παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 17-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για α) την ανάπτυξη εξειδικευμένου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για χρήση στην διδασκαλία των μαθημάτων «Θέματα Όρασης Υπολογιστικών και Γραφικής»  και «Εφαρμογές της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων» του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεπικοινωνιών, του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (ΤΜΗΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών.
ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2.000 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 μήνα

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Ελένη Μιχαλά
Τηλέφωνο: 
2610996900
Χρήστες: