Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 17-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ………Επιστήμης των Υλικών………………………………………………
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ……………………………………………………………….…………………..
ΜΟΝΑΔΑ ………………………………..………………………….……….……………………
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην Συντήρηση και επισκευή συστήματος τροφοδοσίας συσκευής «Battery Tester Model CTS-LAB 6 channels» του οίκου Basytec, με αντικατάσταση του εξαρτήματος ανόρθωσης τάσεων, προσθήκη κυκλώματος σταθεροποίησης και παρακολούθησης ρεύματος εξόδου σε όλο το εύρος ρευμάτων από mA έως Α.
Τμήμα Επιστήμης των Υλικών.

ΚΑΕ: 0889Γ

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ………Επιστήμης των Υλικών……………………………………………… ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ……………………………………………………………….………………….. ΜΟΝΑΔΑ ………………………………..………………………….……….…………………… του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην Συντήρηση και επισκευή συστήματος
Τηλέφωνο: 
2610996312
Χρήστες: