Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημερ. Λήξης 18-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ …ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ…του Πανεπιστημίου Πατρών
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια υπηρεσίας μεταφοράς φοιτητών του, για ασκήσεις υπαίθρου στα πλαίσια του εγκεκριμένου προγράμματος σπουδών. Οι ασκήσεις αυτές περιλαμβάνουν την μετακίνηση φοιτητών και σε χωμάτινους δρόμους. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως υποβάλλεται προσφορά για την μεταφορά φοιτητών από την Πάτρα στον τόπο προορισμού και επιστροφή στην Πάτρα για είκοσι έξι ημέρες, κατανεμημένο σε ασκήσεις υπαίθρου όπως αυτές θα υποδειχθούν από το Τμήμα Γεωλογίας. Οι είκοσι έξι ημέρες ασκήσεων υπαίθρου θα εκτελεσθούν από την 20-11-2020 έως και την 30-06-2021. Το τουριστικό πούλμαν θα χρησιμοποιηθεί για τις ακήσεις φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΚΑΕ: 0815Α

Προϋπολ :   22.500,00  Ευρώ

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Θεώνη Διπλάρου
Τηλέφωνο: 
2610996161
Χρήστες: