Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 18-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ………Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός επίτοιχου εργαστηριακού πάγκου με νεροχύτη διαστάσεων 1400×750×900mm που θα χρησιμοποιηθεί στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, όπως οι επισυναπτόμενες προδιαγραφές.

ΚΑΕ: 4121ΑΑ

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Έλενα Σέρπη
Τηλέφωνο: 
2610996306
Χρήστες: