Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 18-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ … Αρχιτεκτόνων Μηχανικών… του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια: Α) Ενός (1) αλφάδι laser 360ο, ευελιξία, 2 επίπεδα κάθετα 2 οριζόντια, ακρίβεια μέτρισης 1,0mm/10m και Β) Τέσσερα (4) αποστασιόμετρα εύρος μέτρησης 0,05m έως 100m, ακρίβεια +1,5mm, υπολογισμός όγκου και εμβαδού, συνεχόμενες μετρήσεις, που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  …………................................................…………………………

ΚΑΕ:4121ΑΑ

Υπεύθυνος: 
Όλγα Κουνιάκη
Τηλέφωνο: 
2610969040
2610 969356
Χρήστες: