Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 19-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ -
ΜΟΝΑΔΑ -
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην σχεδίαση και κατασκευή νέας ιστοσελίδας του Τμήματος Φιλοσοφίας σε wordpress, (β) ανάκτηση και μεταφορά των δεδομένων από την υφιστάμενη ιστοσελίδα του Τμήματος στη νέα, (γ) σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας ηλεκτρονικού περιοδικού του Τμήματος Φιλοσοφίας .

ΚΑΕ: 0419Α
ΠΡΟΥΠ.: 2480 ΕΥΡΩ

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Αντιγόνη Παρασκευά
Τηλέφωνο: 
2610997819
Χρήστες: