Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. ημερ. Λήξης 19-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ …..Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ   ………Τομέας Διοίκησης & Οργάνωσης
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια της υπηρεσίας:
«Ανάπτυξη εξειδικευμένου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο μάθημα «Διοίκηση Ποιότητας» για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τομέα Διοίκησης και Οργάνωσης του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών».
Βασική προϋπόθεση για τον ανάδοχο του έργου είναι να διαθέτει:
1. διδακτική εμπειρία (>3 έτη) στο γνωστικό αντικείμενο, σε πτυχιακά ΚΑΙ μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
2. ερευνητική εμπειρία (>10 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, πρακτικά διεθνών συνεδρίων και διεθνείς συλλογικούς τόμους) στο γνωστικό αντικείμενο
3. εμπειρία στην ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού στο γνωστικό αντικείμενο.
  Σημειώνεται πως η εν λόγω υπηρεσία δεν είναι δυνατό να προσφερθεί από το υφιστάμενο μόνιμο προσωπικό του Τμήματος.

ΚΑΕ: 0419Α

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Σταμάτα Κατωπόδη
Τηλέφωνο: 
2610969492
Χρήστες: