Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημερ. Λήξης 22-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ………Επιστήμης των Υλικών     του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια Εργασιών αποκατάστασης φθαρμένων δαπέδων με σανίδες P.V.C. σε χώρους του Τμήματος, συνολικής επιφάνειας 120 μ2, , όπως οι επισυναπτόμενες προδιαγραφές .

ΚΑΕ:…0419Α..

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Σέρπη Έλενα
Τηλέφωνο: 
2610 996306
Χρήστες: