Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημερ. Λήξης 22-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ …..Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ   ………Τομέας Διοίκησης & Οργάνωσης
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια της υπηρεσίας:
«Σχεδιασμός και ανάπτυξη πειραματικής διάταξης για κάλυψη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Εργαστηρίου Εργονομίας, του Τομέα Διοίκησης και Οργάνωσης του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών».
Βασική προϋπόθεση για τον ανάδοχο του έργου να διαθέτει:
1. Διδακτορικό τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο
2. Ερευνητική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο
3. Διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο
  Σημειώνεται πως η εν λόγω υπηρεσία δεν είναι δυνατό να προσφερθεί από το υφιστάμενο μόνιμο προσωπικό του Τμήματος.

ΚΑΕ: 0419Α

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Σταμάτα Κατωπόδη
Τηλέφωνο: 
2610969492
Χρήστες: