Για την προμήθεια αγαθών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 24-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια αγαθών και συγκεκριμένα λογισμικού Ψηφιοποίησης, Τεκμηρίωσης και Διαχείρισης Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος, για το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Πανεπιστημίου Πατρών για 10 ταυτόχρονους χρήστες.

ΚΑΕ:7123Γ

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Δημήτριος Τσώλης
Τηλέφωνο: 
2641074231
Χρήστες: