Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημερ. Λήξης 25-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γεωπονίας…………………………………………………………………………  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Φυσιολογίας και θρέψης φυτών ………………………….……………………    ΜΟΝΑΔΑ ………………………………..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην συντήρηση  Επιστημονικών οργάνων και συναφούς εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο της συγκεκριμένης δαπάνης αφορά τη συντήρηση του φορητού Οργάνου Μέτρησης Φωτοσύνθεσης LCI  του οίκου ADC Αγγλίας και ειδικότερα συντήρηση, βαθμονόμηση και επισκευή του συστήματος εισαγωγής αέρα.

ΚΑΕ: 0889Γ
Προϋπολ.     1.600,00  ευρώ

Υπεύθυνος: 
Σαλάχας Γεώργιος
Τηλέφωνο: 
6977972171
Χρήστες: