Για την προμήθεια αγαθών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 25-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του λογισμικού ψηφιοποίησης βιομηχανικών διαδικασιών INDUST IoT Control που θα χρησιμοποιηθεί στο Τμήμα Μηχανικών Η.Υ και Πληροφορικής.

ΚΑΕ:7123Γ

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Ελένη Μιχαλά
Τηλέφωνο: 
2610 996900
Χρήστες: