Για την παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. λήξης 25-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια υπηρεσιών μηχανογραφικής επεξεργασίας στοιχείων, τεκμηρίωσης και διαχείρισης αντικειμένων /ευρημάτων 500 στοιχείων που να συνοδεύονται από ένα βασικό σύνολο μεταδιδόμενων και μικρό αριθμό ψηφιακών απεικονίσεων (περίπου 2-3 ανά αντικείμενο) που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας.

ΚΑΕ: 0419Α

Υπεύθυνος: 
Δημήτριος Τσώλης
Τηλέφωνο: 
2641074231
Χρήστες: