Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημερ. Λήξης 25-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ       ΧΗΜΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ……………………………-…..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην Προμήθεια των παρακάτω ανταλλακτικών για την επισκευή Συστήματος παραγωγής υπερκαθαρού νερού TKA Smart2Pure:
1. Sterile filter 0.2μm, 09.1003
2. Pre-filter cartridge Smart2Pure 6
3. DI cartridge Smart2Pure 6
4. Venting filter for tank 0.2 μm
5. Dispense valve
6. Plug for 4-pin plug
7. UV replacement lamp, 09.1002
8. UV BALLAST UNIT 24V

που θα χρησιμοποιηθεί στο ανωτέρω Τμήμα/Εργαστήριο.   (Ποσό  με  ΦΠΑ   1.397,95 Ευρώ  )

ΚΑΕ:…1439Α……..

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Βλασούλα Μπεκιάρη
Τηλέφωνο: 
2631058240
Χρήστες: