Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημερ. Λήξης 26-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ……………………………………………………………….……………………    ΜΟΝΑΔΑ ………………………………..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών για:
700 μεταλλικές θερμοκολλήσεις των 380 φύλλων
730 μεταλλικές θερμοκολλήσεις των 320 φύλλων
730 μεταλλικές θερμοκολλήσεις των 250 φύλλων
720 μεταλλικές θερμοκολλήσεις των 180 φύλλων και
360 μεταλλικές θερμοκολλήσεις των 150 φύλλων
που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Μαθηματικών για τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΚΑΕ: 0891Α.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Φιλαρέτη Ζαφειροπούλου-Καρατζόγλου
Τηλέφωνο: 
2610997176
Χρήστες: