Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 26-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην δαπάνη για Βιβλιοδετήσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ - ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΥ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 385
2  ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ 130 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ - ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΥ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 350
3  ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ 160 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ - ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΥ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 350
4  ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ 180 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ - ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΥ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 360
5 ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ 200 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ - ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΥ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 330

Στο μειοδότη μπορεί να ζητηθούν δείγματα Βιβλιοδεσίας. Στις προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τυχόν έξοδα μεταφοράς – παράδοσης στους χώρους του Τμήματος.
ΚΑΕ: 0891ΑΑ

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Βασιλική Οικονομοπούλου Κοζία
Τηλέφωνο: 
2610 969303
Χρήστες: