Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημερ. Λήξης 30-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ……ΙΑΤΡΙΚΗΣ…………………………………………………………………  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ …ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ/ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ………………………………    ΜΟΝΑΔΑ ………………………………..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην επισκευή (1)ενός υπερκαταψύκτη -80οC του Εργαστηρίου Γενικής Βιολογίας, με αντικατάσταση πλακέτας ηλεκτρονικών μαζί με τους εκκινητές των συμπιεστών, καθαρισμό κοντέσερ, πλήρωση με ψυκτικό υγρό (εφόσον χρειαστεί), έλεγχος ψυκτικών υγρών και στα δύο κυκλώματα και παράδοση σε πλήρως λειτουργική κατάσταση
(2) ενός υπερκαταψύκτη -80οC του Εργαστηρίου Φυσιολογίας, με πλύσιμο του κυκλώματος με ειδικό χημικό, έλεγχο διαρροής, αλλαγή φίλτρου, κενό και πλήρωση με ψυκτικό μέσο ειδικής σύστασης, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία,που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα/Εργαστήριο/Μονάδα …Γενικής Βιολογίας/ Φυσιολογίας.

ΚΑΕ:…0889Γ……..

Υπεύθυνος: 
Παναγιώτης Καραχάλιος
Τηλέφωνο: 
2610997422
Χρήστες: