Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 30-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια αγαθών/παροχή υπηρεσιών:
Αναβάθμιση φωτεινότητας projectors και έλεγχος λειτουργείας
Αναβάθμιση για λειτουργικότητα των εκτυπωτών του Τμήματος
Αναλυτικά    : 
1. Εκτυπωτές HP Laser Jet P2035.     Τεμάχια: 4

2. Projectors ΕΙΚΙ Brilliant LC-XB   Βρίσκονται στερεωμένοι στην οροφή των εργαστηρίων του Τμήματος Νοσηλευτικής. Τεμάχια: 10

ΚΑΕ: 0419Α

Προϋπολ. : 1.500,00€

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τηλέφωνο: 
2610330553
Χρήστες: