Για την προμήθεια αγαθών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημερ. Λήξης 2-12-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρικών ειδών (Προδιαγραφές επισυνάπτονται στο Παράρτημα Α), που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Μηχανικών Η.Υ και Πληροφορικής.

ΚΑΕ:7112A

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Ελένη Μιχαλά
Τηλέφωνο: 
2610 996900
Χρήστες: