Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημ ληξης 3-12-2020

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην δαπάνη για την Aνάκτηση δεδομένων-Backup restore  σύμφωνα με τα παρακάτω:
Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1 Ανάπτυξη backup αρχείων, emails και ρυθμίσεων χρήστη από επτά (7) τερματικά, σε εξωτερικά μέσα αποθήκευσης. (Σκληρούς δίσκους και άλλους χώρους αποθήκευσης)
2 Παραγωγή ειδώλων (κλώνων) για είκοσι  τρια (23) τερματικά και αποθήκευσή τους σε εξωτερικά μέσα. (Εξωτερικούς σκληρούς δίσκους και άλλους χώρους αποθήκευσης)
3 Ανάκτηση αρχείων, emails και ρυθμίσεων χρήστη σε έξι (6) τερματικά, χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα backups από άλλο αποθηκευτικό χώρο.
Στις προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τυχόν έξοδα μεταφοράς – παράδοσης από και προς τους χώρους του Τμήματος.
ΚΑΕ: 0419ΑΑ

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Βασιλική Οικονομοπούλου Κοζία
Τηλέφωνο: 
2610 969303
Χρήστες: