Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημ ληξης 3-12-2020

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ……ΙΑΤΡΙΚΗΣ…………………………………………………………………  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ …ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ/ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ……………………………… 
  ΜΟΝΑΔΑ ………………………………..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην επισκευή εξοπλισμού:
(1)  επισκευή mini rotator (ροδα εργαστηρίου)
(2) επισκευή και βαθμονόμηση 11 πιπεττών των εκπαιδευτικών εργαστηρίων προπτυχιακών φοιτητών
(3) επισκευή pH μετρου
(4) επισκευή φυγοκέντρου REFRIGERATED CENTRIFUGE 5417R του Οίκου EPPENDORF, Γερμανίας
(5) επισκευή REFRIGERATED CENTRIFUGE 5417R του Οίκου EPPENDORF, Γερμανίας……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….……………………………… που θα χρησιμοποιηθούν στα εκπαιδευτικά εργαστήρια προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής καθώς και στα  Εργαστήρια …Γενικής Βιολογίας/Φυσιολογίας και Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής………................................................………………………… ………………………………………………………………………………………………...….…..

ΚΑΕ:…0889Γ……..

Υπεύθυνος: 
Παναγιώτης Καραχάλιος
Τηλέφωνο: 
2610997422
Χρήστες: