Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημ ληξης 3-12-2020

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                                 
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρικών ειδών (βλ. επισυναπτόμενο πίνακα) που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΚΑΕ:7112Α

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Μανουσάκης Γεώργιος
Τηλέφωνο: 
2610 969971
Χρήστες: