Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημ ληξης 3-12-2020

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:
Κατασκευή ρουτινών σε γλώσσα προγραμματισμού Fortran που αφορούν:
Την σύνταξη βάσης δεδομένων προερχόμενων από αποτελέσματα δυναμικών
αναλύσεων κατασκευών με χρήση μεθόδων πεπερασμένων στοιχείων, εφαρμογών ANSYS και MINOS.
Την κατασκευή ρουτίνας ανάκλησης δεδομένων από την προαναφερόμενη βάση και την γραφική επεξεργασία τους.
Οι ρουτίνες θα ενσωματώνουν δυνατότητα παράλληλης επεξεργασίας.
Που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Κατασκευών

ΚΑΕ: 0419α

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Ε. ΚΕΦΑΛΑ
Τηλέφωνο: 
2610996540
Χρήστες: