Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημ ληξης 3-12-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανανέωση ετήσια ανανέωση λογισμικού vmware ΕΙΒ που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Μηχανικών Η.Υ και Πληροφορικής.

ΚΑΕ:0433A

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Ελένη Μιχαλά
Τηλέφωνο: 
+302610996900
Χρήστες: