Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημ ληξης 7-12-2020

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί (α) στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης των επιστημονικών οργάνων ασύρματης μέτρησης παροχής και κατανάλωσης ισχύος ηλιακού οχήματος, και (β) στην παροχή υπηρεσιών για εργασίες που αφορούν στην επισκευή ψηφιακού συστήματος ελέγχου πρόσφυσης ηλιακού οχήματος που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.

ΚΑΕ: 0419Α / 889Γ

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Κουτελιέρης Φραγκίσκος
Τηλέφωνο: 
2641074196
Χρήστες: